top of page
BIP_0963.jpg

Karakia
Incantations

Uea, uea,
Waerea, waerea
Uea ki a Ranginui e tū iho nei. Uea ki a
Papatūānuku e takoto ake nei.
Waerea, waerea, waerea. Waerea ki uta,
waerea ki tai, waerea ki te onetapu
E Rongo, whakairihia ki runga
Tūturu ō whiti whakamaua kia tina
Tina! Hui ē. Tāiki e!

This karakia is a waerea. Its purpose is to invoke the clearing of the sky and earth, the shores to the oceans, and our sacred soils. It calls us to elevate and bind ourselves together, so we go forward in unity.

TTOW icon RGB 20pc transp.png

Ehara taku reke
I te rerekē,
hua noa nāku
He mātau nāhaku
I ruia mai i runga o Rangiātea
I ngā pora rā i,
i rere mai i tawhiti
I te kāinga i ana papa nui

Tō ake nei au i taku waka ē!
Tō ake nei au i taku waka, te waka nā Tūrangi ē.
Ko Hawai' taku waka

 

Tō ake nei au i taku waka ē!
He waka ihu moana,

 

Tō ake nei au i taku waka ē!
He waka taua nā Tamawhai, nā Tūrangi
Tō ake au i taku waka, ko Kurahaupō
He waka uruuru moana, he waka uruuru kapua
Nāu, e Tirea, i te marama i whanake

 

Tō ake nei au i taku waka ē!
Horonuku-ātea, Horo moana waipū
Kia ea ake ana koe, te toi whenua ki a au, E Kurahaupō ē!
Kia ea ake ana koe ko te toi whenua, kia ea ake ana koe ko te Toi-te-huatahi, ki au ē, he toi tangata, he toi tupua, he toi mai ki a au, whakauru tū ki tawhiti, whakauru rangi, ki mamamo, ki te ihu whenua ia a koe e Toi ē,
Tēnei au te whanatu nei, tēnei au te paneke atu nei, tēnei te turuki atu nei. He toi ka wheau ki
tawhiti, he toi ka wheau mai ki a au,
Kumea mai kia piri, kumea mai ki taku aro,
He toi matua, e tāiki ē!
Ki tēnei tama, ē!

This karakia emphasises the importance of
learning and maintaining knowledge. Rangiātea
is the place where Tānenuiārangi brought the
baskets of knowledge to mankind and this
karakia can be found in the Ngāti Kuia, E. W.
Pakauwera manuscripts.

This karakia was said over the Kurahaupō waka.
After this karakia had been recited, Kurahaupō
was dragged down to the water at dawn and
the crew took up their appointed places.

© Copyright 2022 by The iwi of Te Tātoru o Wairau.

bottom of page